Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Valné hromady


Při pořádání valných hromad se neomezujeme jen na vlastní průběh, ale nabízíme celý komplex souvisejících služeb. Valná hromada pro nás nezačíná začátkem prezence, ale s pracovníky společnosti spolupracujeme již od počátku příprav. Proto můžeme navrhnout všechny nezbytné činnosti i dokumenty přesně podle stanov a potřeb konkrétní společnosti.

Rozsah našich činností se liší podle potřeb a požadavků společnosti - od minimálních služeb až po kompletní zajištění valné hromady.

Příprava

V rámci přípravy valné hromady nabízíme celou řadu důležitých činností. Jsme schopni navrhnout uspořádání a scénář valné hromady, zpracovat dokumenty pro jednání, podrobné texty usnesení, jednací a hlasovací řád, informace a pokyny pro akcionáře. Pro valné hromady řešící změny základního jmění, změny druhu nebo registrace akcií, či změnu stanov atd. zpracováváme kompletní podklady pro projednání těchto záležitostí a návrh zápisu skutečností do obchodního rejstříku.

Pro jednání můžeme zajistit pronájem sálu včetně pořadatelské, bezpečnostní a zdravotní služby.

Pořádání

Při valné hromadě zajišťujeme činnosti nutné při prezenci a vyhodnocení od instalace výpočetní techniky přes vlastní prezenci akcionářů a vyhodnocení hlasování až po zpracování výsledků a zápisu z jednání. Samozřejmostí je tisk protokolů o usnášeníschopnosti a hlasování a také tisk listiny přítomných. Pro valné hromady používáme zálohovanou počítačovou síť s potřebným počtem prezenčních míst a počítačem s grafickým výstupem průběhu valné hromady pro akcionáře a předsedu valné hromady. Naši vyškolení pracovníci plní úlohu obsluhy prezenčních míst a skrutátorů, případně pomocníků skrutátorů. Řízení valné hromady provádí profesionální předseda z našich řad.

Při zajištění valné hromady používáme SW produkt Emitent z produktů M3V a to jak pro registraci akcií zaknihovaných a listinných akcií, tak pro záznam a vyhodnocení hlasování.

Během samotné valné hromady naši pracovníci zastávají funkce nestranných orgánů valné hromady - předsedy a zapisovatele, případně mohou spolupracovat s pracovníky společnosti v informačním středisku. Máme kontakt na řadu notářů v celé republice pro ověření hlasování nebo celého průběhu valné hromady.

Společnostem se zahraničními akcionáři, zajistíme překlad všech dokumentů pro jednání valné hromady. Na vlastním jednání nabízíme možnost tlumočení nebo simultánní překlad do cizích jazyků.

Konzultace

Naše firma využívá své několikaleté zkušenosti při konzultacích v sídle společností, nebo v konzultačním středisku M3V v Praze.

Odborníci firmy se zaměřují na poradenství celé oblasti problematiky akciových společností při přípravě a průběhu valné hromady. Konzultace počínají teoretickými přednáškami, výklady a přípravou vzorových dokumentů až po finální zpracování projektů pro jednání valné hromady.

Organizace

ppt_ovh18s.jpg (35336 bytes)

Download prezentace (MS Powerpoint) Valná hromada - organizace (690 kB)

 

Upozornění

Zpracovali jsme proto pro Vás vzorovou podobu oznámení o svolání valné hromady, a to dle ustanovení obecně platných právních předpisů.