Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Softwarový audit


Společnost M3V Praha, a. s. se také zabývá SW službami v programátorské oblasti a v tzv. "Softwarovém inženýrství". Jedním z kamenů softwarových služeb je ochrana firem před nelegálními SW, optimalizace využívání SW a HW ve společnosti a stanovení pravidel SW hygieny - softwarový audit. V mnoha společnostech jsou prostředky informačních technologií využívány nehospodárně a mnohdy jsou nakupovány nadměrné počty licencí a nekomunikujících systémů. V současné době se při našich poradenských službách setkáváme převážně s nehospodárností, než s nelegálností využívání IT prostředků.

Co je to softwarový audit?

Auditem obecně rozumíme "přezkoumání" stavu nebo postupu. Softwarový audit tedy je přezkoumání efektivního využívání SW a HW ve společnosti. Softwarový audit není určen ke stíhání nelegálního šíření a využívání SW, ale ke zjištění stavu optimálního využívání SW a HW. Součástí auditu je analýza stavu a návrh efektivního využívání IT prostředků. Výsledkem auditu je pak určení pravidel pro využívání a správu v celé oblasti informačních technologií a vytvoření vnitřních mechanismů.

Jak je na tom Vaše společnost?

Dnes, kdy renomovaní prodejci PC již neprodávají tzv. "nahé počítače" je licenční situace ve společnosti a využívání OEM verzí SW a síťových licencí na dobré úrovni. Význam informační technologie neustále stoupá a z tohoto důvodu jsou do této oblasti vynakládány značné finanční prostředky a to jak do pořizování, tak do jejich správy a přípravy uživatelů. IT mají dnes možná vyšší prioritu než vedení účetnictví společnosti.

Má Vaše společnost stanovena pravidla IT?

Jestliže ne pak Vám nabízíme Zpracování softwarového auditu v několika etapách:

  • Inventura SW dle pořizovacích dokladů a licenčních ujednání
  • Inventura HW prostředků
  • Soupis instalací
  • Analýza využitelnosti
  • Analýza potřeb uživatelů
  • Návrh "systémového" využívání
  • Návrh správy IT prostředků
  • Návrh pravidel pořizování IT prostředků
  • Zpracování "směrnic" pro správu IT.