Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka



(C) 1997-2007

 

 

Software Emitent 2005


Přicházíme s novou verzí software pro správu akcionářské agendy, která nese název Emitent 2005.

Nová verze rozšiřuje funkčnost předchozích verzí. Celý systém akcionářské agendy vychází ve svých funkcích ze svého předchůdce Akcie M3V a plně navazuje na jeho filozofii. Emitent je jedinou komerčně nabízenou aplikací tohoto druhu pro OS Windows.

Obrazovka, formulářeSystém obsahuje následující nástroje:

Správa akcií

 • Vlastní správa listinných, zaměstnaneckých akcií, zatímních listů;
 • správu základního jmění společnosti a údajů o společnosti;
 • vedení agendy o akcionářích;
 • osobní údaje akcionáře a akcie z různých emisí v jeho majetku;
 • vedení emisí akcií;
 • možnost načtení dat ze Střediska cenných papírů;
 • sledování historie akcionářů po dobu trvání společnosti;
 • výpočet dividend, výplata dividend poštovními poukázkami, šekovými poukázkami, bankovním převodem;
 • korespondence s akcionáři;
 • tisk sestav a seznamů akcionářů a možnost úpravy jejich vzhledu;
 • statistické informace o akcionářích;
 • statistické informace o držení akcií;
 • statistika rozložení akcionářů podle oblastí;
 • další statistické funkce.

Obrazovka, VHValná hromada

 • Příprava programu valné hromady;
 • registrace akcionářů nebo zástupců na valné hromadě a jejich případné odchody z valné hromady;
 • vyhodnocení usnášeníschopnosti;
 • vyhodnocení výsledků hlasování pro všechny varianty dané zákony;
 • tisk prezenční listiny, dokumentů a zápisu;
 • sledování usnášeníschopnosti a průběhu hlasování pro předsedajícího valné hromady ve tvaru grafů.

Omezená převoditelnost

 • Evidence pohybu akcií s omezenou převoditelností;
 • evidence pohybů zaměstnaneckých akcií;
 • tisk žádostí s jednotným vzhledem;
 • tisk rozhodnutí orgánů společnosti;
 • tisk dokladu pro SCP;
 • vytvoření vnitřního trhu se zaměstnaneckými akciemi.

Účetní pohyby

 • Sledování účetních operací a jejich ukládání do souboru;
 • vytvoření souboru pro účetnictví při výplatě dividend;
 • příjmové a výdajové doklady;
 • spojení s účetnictvím společnosti.

Další informace naleznete na webových stránkách programu Emitent 2005.

Zároveň Vám jako prodejce nabízíme předvedení v rámci Konzultačních dnů M3V Praha, a. s.

Ke stažení: