Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Zpracování zpráv


M3V Praha jako poradenská firma nabízí zpracování dokumentů pro plnění informační povinnosti emitenta cenného papíru. Zpracování provedou odborní pracovníci M3V Praha na základě smluvního vztahu při dodání podkladů a zpráv ze strany Vaší společnosti.

  • Výroční zpráva
  • Pololetní zpráva
  • Prospekt emitenta cenného papíru
  • Koncernová zpráva

Grafický návrh

Výroční zpráva, přes zásadní změnu její podoby novelou zákona o cenných papírech, je jedním z nejdůležitějších prostředků komunikace akciové společnosti s okolím (akcionáři, potenciální investoři, zákazníci). Její přípravě je proto třeba věnovat náležitou pozornost. Zadáním zpracování výroční zprávy naší firmě zajistíte jak grafickou, tak obsahovou úroveň Vaší výroční zprávy. Samozřejmostí je i překlad materiálu do cizích jazyků.

Vedle výročních zpráv nabízíme rovněž zpracování a tisk dalších prezentačních tiskovin pro vaši společnost.

Tisk

Vaši výroční zprávu můžeme vytisknout většinou z běžných technologií v požadovaném nákladu.

Publikace na Webu, tvorba zpráv v elektronické podobě

Kromě publikování výroční zprávy klasickou cestou nabízíme také umístění Vašich výročních zpráv na WWW. Tak umožníte všem zájemcům o Vaší společnost přístup k publikovaným informacím. Kromě souběžné publikace klasickým způsobem a na webu nabízíme i převedení výročních zpráv z minulých let.

Další naší službou je tvorba zpráv v elektronické podobě s jejich následnou publikací na CD.