Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

SW Dokumenty informační povinnosti


SW produkt "M3V Dokumenty informační povinnosti"

Novelizované zákony, zvláště pak zákon o cenných papírech, ukládají emitentům registrovaných (dříve veřejně obchodovatelných) cenných papírů zpracování výroční zprávy, která nyní obsahuje řadu nových náležitostí. M3V Praha již v minulosti nabízelo produkt pro usnadnění tvorby ročních, výročních a pololetních zpráv. Nyní nabízíme tento produkt, který byl upraven tak, aby vyhovoval současným požadavkům na zprávy.

Tento produkt Vám usnadní zpracování výroční a pololetní zprávy a prospektu cenného papíru. SW produkt “M3V Dokumenty IP” je zpracován ve formě šablon pro MS Office 97 a vyšší. Šablony obsahují všechny náležitosti dané zákonem. Při použití tohoto produktu se nemusí Vaši pracovníci seznamovat s obsahem Zákona o cenných papírech a souvisejících norem.

swd_shot1s.jpg (19042 bytes)

Download prezentace (MS Powerpoint) M3V Dokumenty informační povinnosti (609 kB)

Objednávka M3V Dokumenty informační povinnosti