Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Software Akcie M3VAkcie M3V

Software Akcie M3V je produkt řešící vedení agendy o Vašich akcionářích a emisích akcií.

Náš program byl vyvinut v roce 1992 a je průběžně zdokonalován. V roce 1994 jsme jej rozšířili na ucelený “Informační systém akcionářské agendy v akciové společnosti”. V programu jsou zapracovány zkušenosti uživatelů z řad velkých i malých společností. Jsme jedinou firmou, která takto ucelený softwarový balík nabízí. V současné době využívá náš software přes 350 společností. Valné hromady naším modulem "Valná hromada" jsme pořádali více než 500 akciovým společnostem.

V roce 2002 přicházíme s novou generací, která nese název Emitent 2002 a je zpracována pro systém Windows. Nově koncipovaný systém akcionářské agendy vychází ve svých funkcích ze svého předchůdce a plně navazuje na jeho filozofii.

Komunikace s uživatelem je vedena formou karet. Většina funkcí je dostupných z těchto karet po stisku jediné klávesy.

Základní modulKarta akcionáře

Ústřední prvek celého systému. Obsahuje:

 • vlastní správu listinných, zaměstnaneckých akcií, zatímních listů;
 • správu základního jmění společnosti a údajů o společnosti;
 • vedení agendy o akcionářích;
 • osobní údaje akcionáře a akcie z různých emisí v jeho majetku;
 • vedení emisí akcií;
 • možnost načtení dat ze Střediska cenných papírů;
 • sledování historie akcionářů po dobu trvání společnosti;
 • výpočet dividend, výplata dividend poštovními poukázkami, šekovými poukázkami, bankovním převodem;
 • korespondence s akcionáři;
 • tisk sestav a seznamů akcionářů a možnost úpravy jejich vzhledu;
 • statistické informace o akcionářích;
 • statistické informace o držení akcií;
 • statistika rozložení akcionářů podle oblastí;
 • další statistické funkce.

Valná hromada

Kompletní sada funkcí pro organizování valné hromady akciové společnosti. Svými možnostmi a snadností obsluhy vyhovuje společnostem s nejrůznější skladbou akcionářů. Modul je dodáván v rámci základního modulu.

Modul Valná hromada umožňuje:

 • přípravu programu valné hromady;
 • registrace akcionářů nebo zástupců na valné hromadě a jejich případné odchody z valné hromady;
 • vyhodnocení usnášeníschopnosti;
 • vyhodnocení výsledků hlasování pro všechny varianty dané zákony;
 • tisk prezenční listiny, dokumentů a zápisu;
 • sledování usnášeníschopnosti a průběhu hlasování pro předsedajícího valné hromady ve tvaru grafů;
 • řadu dalších funkcí.

Převody akcií s omezenou převoditelností

Modul pro správu žádostí o převody akcií s omezenou převoditelností.

 • evidence pohybu akcií s omezenou převoditelností;
 • evidence pohybů zaměstnaneckých akcií;
 • tisk žádostí s jednotným vzhledem;
 • tisk rozhodnutí orgánů společnosti;
 • tisk dokladu pro SCP;
 • vytvoření vnitřního trhu se zaměstnaneckými akciemi;

Sledování účetních pohybů

Modul pro rozšířenou evidenci účetních pohybů vzniklých z titulu akcionářské agendy.

 • sledování účetních operací a jejich ukládání do souboru;
 • vytvoření souboru pro účetnictví při výplatě dividend;
 • příjmové a výdajové doklady;
 • spojení s účetnictvím společnosti.


PředstavenstvoPrůběh obchodů s CP

Nadstavbový modul pracující se společnými daty jako základ systému.

 • informace o všech údajích evidovaných softwarem Akcie M3V bez možnosti provádění změn;
 • informace a statistika pro vrcholové orgány společnosti;
 • sledování obchodování s akciemi společnosti na BCPP a RMS;
 • statistické rozbory a základní nástroje pro technickou analýzu;
 • evidence hospodářských výsledků společnosti;
 • tvorba podkladů pro prospekt emitenta a výroční zprávu;
 • další funkce.


Dluhopisy

Rozšíření systému Akcie M3V pro zpracování činností spojených s vydáním a evidencí dluhopisů.

 • evidence dluhopisů;
 • evidence splácení dluhopisů;
 • výpočet a výplata výnosů;
 • zpracování rozhraní pro komunikaci s administrátorem emise dluhopisů.