Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Archiv


Akce


(C) 1997-2007

 

Stalo se ...


Odborné setkání podzim 2002

Odborní pracovníci M3V Praha, a. s., informovali účastníky o povinnostech, které mají orgány společnosti vůči akcionářům a státním orgánům.

Setkání se konalo postupně v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Ústí n. Labem, Jihlavě, Brně a v Přerově.

Kromě jednotlivých odborných přednášek jsme předvedli SW nástroje k usnadnění povinností vůči obchodnímu rejstříku, sbírce listin OR, Komisi pro cenné papíry a také další produkty akcionářské a emitentské agendy.

Pokud jste se z jakýchkoliv důvodů nemohli některého z těchto seminářů zúčastnit, rádi Vám na vyžádání zašleme aspoň materiály k semináři, případně Vás rádi seznámíme s probíranou problematikou v rámci konzultačních dnů M3V Praha v sídle naší firmy.

Program

  1. Povinnosti orgánů obchodní společnosti a informační povinnosti vůči Obchodnímu rejstříku, sbírce listin a Komisi pro cenné papíry
  2. SW nástroj na sledování zákonných povinností vůči OR, sbírce listin a KCP
  3. Úkony související s valnou hromadou, výkon akcionářských práv, požadavky na vysvětlení od akcionářů na valné hromadě
  4. Problematika přeměny podoby zaknihovaných cenných papírů na listinnou podobu
  5. Předvedení elektronické knihy akcionářů Emitent 2003
  6. Odborná diskuse

  

Další informace...