Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Archiv


Akce


(C) 1997-2007

 

Stalo se ...


Setkání obchodních partnerů M3V Praha

v Hotelu Olšanka dne 26. března 2001 od 10.00 hodin.

Začátkem roku 2001 vstoupily v platnost nové právní úpravy, které zásadním způsobem ovlivňují chod obchodních společností. Proto jsme pozvali naše obchodní partnery na pracovní a přátelské setkání s obchodními partnery naší firmy.

Program:

 • Změny při svolávání a průběhu valné hromady
 • Náležitosti stanov
 • Zpracování výroční zprávy, informační povinnosti
 • Nové produkty
 • Neformální diskuse

Setkání se konalo dne 26. března 2001 od 10.00 hodin v Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3.

Přednášky

Profil společnosti
Věra Šteglová
 • Představení společnosti
 • Nabídka služeb
 • Nabídka produktů
Stanovy akciové společnosti
Michal Šedivý
Výroční zpráva a informační povinnost
Michal Panáček
 • Novinky ve výroční zprávě
 • Rozdíl proti dřívějším letům
 • Obsah a zveřejňování výroční zprávy
 • Prezentace produktu "M3V Dokumenty IP 2001"
valnehromady.cz Jakub Lešikar
(LAAR a. s.)
 • Představení WWW serveru a internetového deníku valnehromady.cz.
 • Nabídka služeb
Valná hromada - příprava a průběh
Miroslav Černý

Diskuse

Po přednáškách proběhla diskuse o prezentovaných tématech i o dalších problémech a také individuální konzultace.