M3V Praha, a.s.

Rádi vám poradíme!

M3V Praha

Stanovy a dokumenty

Akciová společnost je povinna uvést stanovy do souladu s platnou právní normou. Pokud jde o změny v důsledku novely Obchodního zákoníku, je k jejich provedení oprávněno představenstvo společnosti.

Společnost M3V Praha, a. s., nabízí následující služby:

Úprava stanov

Dle dosud platných stanov jsme připraveni na základě právní konzultace zpracovat nové aktualizované znění stanov, které uvede do souladu specifika stanov Vaší společnosti a novelizované znění Obchodního zákoníku. Takto provedené změny budou reflektovat na nutné úpravy stanov na základě nových právních skutečností a nebudou měnit charakter stanov.

Konzultace stanov

Pro již Vámi zpracovanou změnu stanov provedeme jejich právní posouzení v souladu s výše uvedenou problematikou.