M3V Praha, a.s.

Rádi vám poradíme!

Informace pro akcionáře KABELOVNA Děčín - Podmokly, a. s.

IČ: 00661279

Soubory ke stažení:

  1. Oznámení o vyřazení akcií a změně podoby akcií
  2. Povinný veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti
  3. Oznámení o výsledcích veřejného návrhu smlouvy o koupi kmenových akcií Společnosti
  4. Plná moc k převzetí listinných akcií v přiměřené lhůtě
  5. Nejčastěji kladené otázky akcionářů k převzetí listinných akcií a odpovědi
  6. Usnesení o přechodu akcií na hlavního akcionáře společnosti, společnost CDT Nordic Holding AB